Verdigruppa

«På Skoppum skal vi ta vårt samfunnsansvar på alvor. Barn og unge skal oppleve de samme verdier og holdninger uansett om de er på skolen, barnehagen eller i ulike frivillige lag og foreninger.

Vi skal tilby idrettsaktivitet, allaktivitet, friluftsliv, musikkorps og andre sosiale arenaer for alle barn  og ungdom fra 5 – 18 år. Barna/ungdommen og dets nettverk skal møte trygge kompetente voksne som er opptatt av sosialisering og aktivitet fremfor stigmatisering. De skal møte et fellesskap som ser alle med respekt, er inkluderende og med gode holdninger.” 

Formål:

De temaene som diksuterer i verdigruppa blir fortløpende lagt ut på nettsiden så innbyggerne å vårt lokalsamfunn til enhvert tid k

Verdigruppa har som hovedoppgave å jobbe med helhetlige løsninger for innbyggerne på Skoppum. Gjennom regelmessige møter diskuteres ulike tema som sammen skal bidra til en langsiktig kulturutvikling for innbyggerne i vårt lokalmiljø. Gruppen består av ledere for alle lag og foreninger i vårt lokalmiljø.

Hva jobber verdigruppa med?

For å se hvilke prosjekter verdigruppa jobber med, se fanen «aktuelle prosjekter» under fanen verdigruppa øverst på siden.

Kontaktpersoner for verdigruppa

Har du innspill til hvordan vi sammen kan jobbe med en felles kultur for Skoppum? Ta kontakt med Ole K Grinde, mobil 954 15 320 eller Ingvar Kjørum, mobil 472 55 081