Turneringsbestemmelser (kap 9, SP)

Egne arrangementer

Klubben følger NFFs turneringsbestemmelser ved egne arrangement som tar utgangspunkt i:

  • Turneringer der alle lag får spille like mange kamper
  • Turneringer der alle får premie
  • Turneringer der en tar hensyn til jevnbyrdige kamper (Monrad-systemet)

Klubben søker alltid NFF Vestfold om godkjennelse.

Det er en forventing at alle lag deltar på egne turneringer.

Eksterne turneringer

Klubben velger eksterne turneringer som også tar utgangspunkt i NFFs turneringsbestemmelser.

Det oppfordres til å delta på lokale turneringer.

Hvert enkelt lag kan på eget initiativ søke Styret om økonomisk hjelp til eksterne turneringer, f.eks. påmeldingsavgift.

Skoppum IL Fotball har en visjon om at enhver spiller som går gjennom årsklassene vil få mulighet til å dra på en av de store turneringene, som f.eks. Dana Cup eller Norway Cup i løpet av sin karriere i klubben. Det oppfordres derfor at aktuelle lag søker Styret om ekstra midler for å dekke inn noe av disse ekstra utgiftene. Det er likevel en forventing fra Styret at laget selv bidrar med noe økonomisk, f.eks. via dugnader.