Trenerens ansvar

Trenerens ansvar 

Treneren er den viktigste voksenpersonen for barn og ungdom i fotballivet. Dels skal treneren gjennomføre trygge og utviklende treninger. Dels skal treneren være kampleder for gode opplevelser. Treneren er nøkkelen for å oppnå klubbens verdier som er trygghet, inkludering og raushet gir gode opplevelser» og NFFs mål om «Flestmulig – lengst mulig – best mulig». Trenerrollen krever kompetanse om fotballen, relasjonelle ferdigheter og trenervett. «Treningsøkta» er planleggingsverktøyet som skal benyttes.

Trener i Skoppum IL – fotball. Dette forventer vi av deg:

I tillegg til overnevnte har en trener eller hjelpetrener følgende ansvar for laget:

 • Har ansvaret for det sportslige tilbudet
 • Treningsopplegg
 • Treninger
 • Laguttak
 • Kampledelse
 • Trener – og lagledermøter
 • Spillersamtaler/-møter
 • Følger opp hver enkelt spiller best mulig
 • Samarbeider med lagleder, og skape et godt miljø i gruppen/laget
 • Ta trenerkurs
  • Hospitering og kontakt med trenerkoordinator