Trener- og lagledermøte

Når våren kommer er det klart for ny fotballsesong, og seriespillet tar til. Alle trenere, lagledere og andre som innehar roller i fotballgruppa møtes til et trener- og lagledermøte før sesongstart. Møtet skal minimum informere om følgende:

  • Informasjon om klubbhåndbok, sportsplanen og årshjul
  • Fair play-ansvarlig gjennomgår årets fokusområder
  • Materiellansvarlig gjennomgår status på utstyr
  • Økonomiansvarlig gjennomgår klubbens budsjett og økonomiske situasjon
  • Anleggsansvarlig gjennomgår status på anlegget
  • Informasjonsansvarlig gjennomgår kampoppsett, kampverter
  • Leder gjennomgår ansvaret til lagleder og trener (dette inkluderer status på spillere i FIKS)
  • Lagledere gjennomgår kort status for sitt lag

Lagleder- og trenermøte på høsten skal evaluere årets sesong og ev. planer for vinter- og neste sesong.