Styrets fellesansvar

Bakgrunn

Fotball er ansvarlig hvert år for enkelte større arrangement hvor det er ulike oppgaver som gjenspeiler de ulike ansvarsområdene som tillegger styret. Leder for Skoppum fotball er ansvarlig for prosessen, men større det enkelte styremedlem har ansvar tilsvarende det som en er valgt for i Skoppum fotball.

Oppgaver knyttet til formålet

  • Fotballturneringer
  • Vårdugnad
  • Andre prosjekter som kan komme i løpet av året