Styret, roller og oppgaver

Styret i Skoppum IL – fotball består av 10 personer som velges for ett- eller to år. Alle styremedlemmer har dedikerte oppgaver som ivaretar alle sentrale oppgaver i driften av en fotballklubb. Under fanen «styret – roller og oppgaver» er oppgavene beskrevet og vi ber deg ta direkte kontakt med aktuell person dersom det skulle være behov for bistand eller faglig spørsmål til styret. Under synliggjøres organisasjonskartet i Skoppum IL – fotball.