Sponsorer, skiltreklame

Kunstgressbanen på idrettsanlegget er blant de mest synlige på hele Skoppum, med mye aktivitet og besøk. Derfor vil det være gunstig å profilere sin bedrift gjennom reklameskilt ved vårt anlegg. På langsiden av kunstgresset er det plass til reklameskilt som klubbens samarbeidspartnere kan bruke til profilering. Skiltreklame ved kunstgresset fremkommer av avtalte priser. I tillegg kommer utgift første år til produksjon av skiltet. Markedsansvarlig sørger for at slike avtaler inngås på klubbens standardkontrakter og at signert kontrakt skannes og oversendes styrets leder så snart som mulig etter inngåelse. Basert på kontrakten vil klubbens kasserer fakturere de respektive bedrifter. Reklameskilt ved kunstgresset eller klubbhuset skal være i et bestemt format, og av en robust type som tåler snø og vind. Den enkelte samarbeidspartner har ansvar for å produsere skiltet, som har en avtale for produksjon av riktig type skilt. Samarbeidspartner har selv ansvar for å få levert skiltet til kunstgressbanen, mens klubben sørger for å sette opp skiltet på anvist plass. Markedsansvarlig har ansvaret for å fjerne skilt dersom avtalen ikke forlenges. Markedsansvarlig skal rapportere til styret ved hvert styremøte i forhold til vedtatt markedsbudsjett.