Sponsorer, overordnede føringer

For klubben er det viktig å ha gode, gjerne langsiktige, samarbeidspartnere og sponsorer. Vi samarbeider med næringslivet på flere måter, både gjennom hovedsamarbeidspartnere og større samarbeidsavtaler som strekker seg over flere år, til drakt/bane-reklame og samarbeid om enkeltprosjekter. Det bør være en prioritert oppgave både for klubben og for de enkelte lag å etablere gode relasjoner til samarbeidspartnere/sponsorer. Det er både viktig økonomisk inntektskilde, og viktig for å gjøre Skoppum idrettslag bedre kjent. En målsetning er at de som velger å være samarbeidspartnere med Skoppum idrettslag føler de får mye igjen for det, og at samarbeidet er av gjensidig verdi. I samarbeid med større samarbeidspartnere kan Skoppum idrettslag skreddersy løsninger med god synlighet feks. ift logo ved kunstgressbanen og/eller reklameskilt på eventuell klubbhus, tribune og den slags. Det er markedsansvarlig som har hovedansvar for fotballgruppas sponsorarbeid, og som svarer på spørsmål om samarbeidsavtaler o.l. All reklame skal godkjennes av markedsansvarlig, men styrets leder skal være informert, grunnet eventuelle krav om bransjeuavhengighet. Det er ikke aktuelt for Skoppum idrettslag å ha samarbeidspartnere som bryter med klubbens målsetninger eller verdier. Dersom det er tvil om hvorvidt et sponsorat eller en samarbeidspartner er problematisk i forhold til våre verdier, skal styret orienteres før inngåelse av avtale og eventuelt klargjøre klubbens linje i vedtaks form.