Spillestil (kap 15 i SP)

Skoppum IL Fotball ønsker at alle lag skal spille fin teknisk angrepsfotball hovedsakelig langs bakken hvor pasningsspill, kreativitet, bevegelse og press på ballfører er sentrale begreper.

Dette innebærer:

  • Det skal i størst mulig utstrekning kastes ut fra keeper.
  • Ballbesittelse er viktigere enn langpasninger uten konkret adresse.
  • Det skal alltid være en mening bak en pasning. Det betyr at en spiller alltid skal prøve å slå en pasning til en medspiller på en slik måte at det er lett å spille ballen videre.
  • Et slikt ambisiøst spill kan på kort sikt bety at spillere, lagledere og foreldre må kjempe seg gjennom forbigående dårlige resultater. Det er derfor viktig å se utvikling og resultater i et lengre perspektiv. 
  • Det oppfordres til høyt press på ballfører som et lag, ikke som enkeltspillere.
  • «Bevegelse utløser pasningen», heter det. Her skal spillere uten ball aktiv forsøke å komme seg i posisjon for å motta ballen, både i det offensive og defensive spillet. Noen ganger er det kun snakk om et par skritt til siden. Andre ganger en hurtig forflytning over en lengre distanse. Det handler ikke så mye om å ha faste spillemønstre, men mer å gi ballfører mange alternativer å velge i. 
  • Oppfordre til variasjon i spillet. Bare dribling blir feil. Bare pasninger blir feil. Men kombinasjonen og uforutsigbarhet for motstander er mantra.
  • Prioritere offensiv og teknisk framfor defensiv fotball som tar sikte på å ødelegge spillet for motstanderen. Sett fokus på det å skape ting framfor å ødelegge og da blir det viktigere å trene på offensivt spill og det å lage mål framfor å lære bort det å takle og forvare seg. Vi ønsker en innstilling blant trenere og spillere at det er bedre å vinne 5 – 4 enn 1 – 0! Dette bør være aldersavhengig.
  • Det skal være mer fokus på å vinne i ungdomsfotballen enn i barnefotballen.

Jo eldre spillere jo vanskelige kan det være å følge den idealistiske spillestilen og på et A-lag kan det forsvares at det tenkes noe annerledes i spesielle situasjoner. Men hovedtanken bak spillestilen skal allikevel ligge der.