Spillernes gode holdninger (SP)

Overfor seg selv

 • Punktlighet i enhver sammenheng og gi beskjed når du ikke kan.
 • Møte forberedt til trening og kamp materielt sett (sko, tøy, osv) og fysisk/psykisk.
 • Unngå banning og lignende negative utbrudd.
 • Ansvar for egen utvikling «på trening for å trene, ikke for å bli trent».
 • Vær positiv.
 • Ta skolegangen på alvor. Skolen og lekser går foran trening og kamp.
 • Det er mest gøy å vinne men man skal tåle å tape også.
 • Negativt forhold til rusmidler og røking/snus.

Overfor medspillere og motspillere

 • Vær positiv/grei/kompis i alle sammenhenger.
 • Prat medspillere opp, ikke ned. Gi ros/oppmuntring, unngå kjeftbruk.
 • Alle kan gjøre feil, og det er helt greit.
 • Fair play.

Overfor trener/lagleder

 • Lytte.
 • Respektere.
 • Være kritisk og også gjerne uenig, men vurder tidspunkt for å ta det opp.
 • Samarbeidsvillig.
 • Positiv.
 • Vær ærlig og åpen. Vi snakker til hverandre, ikke om hverandre.

Overfor dommer / regelverk

 • Respekt.
 • Godta alle avgjørelser, aldri negative reaksjoner.
 • Vær positiv.
 • Ikke tøft å få kort.

Overfor klubben

 • Klubbfølelse. Vær stolt av klubben og felleskapet det gir.
 • Still opp på dugnader. Dette gagner felleskapet.
 • Ikke forlang. Tenk på at det er mange som jobber frivillig for at du skal ha det gøy med fotballen.
 • Vær en god ambassadør for klubben i alle sammenhenger.

10 Bud for god sportsånd

 1. Jeg skal gjøre mitt beste for at laget skal hevde seg godt.
 2. Jeg vet det er viktig med disiplin, og lover å høre etter og gjøre mitt beste for å gjennomføre det trener og lagledelse har bestemt til vårt felles beste.
 3. Jeg vet at i fotball er det ikke bare mål og poeng som teller, men at det også er viktig å vise folkeskikk og god oppførsel.
 4. Jeg vet at vi i kamp skal møte motspillerne med respekt og god sportsånd og at vi har krav på at de gjør det samme mot oss.
 5. Jeg vet at vi også spiller på lag med dommeren og at vi skal unngå negative reaksjoner mot dommeravgjørelser. Derfor skal vi etter kampen takke dommer og motspillere for kampen, uansett resultat.
 6. Jeg er enig i at vi på banen skal komme med positive tilrop og at negative forhold tas opp internt.
 7. Jeg synes det hører med til god sportsånd å vise orden og god oppførsel også utenfor fotballbanen, i garderoben og når lagkameratene og jeg er på reise.
 8. Tobakk, alkohol og andre rusmidler hører ikke sammen med fotball. Derfor vil jeg holde meg unna dette.
 9. Jeg vet at jeg representerer et idrettslag og at den omtale som blir gitt oss på laget til del også bidrar til hele idrettslagets omdømme.
 10. Jeg vet at jeg som fotballspiller også er en representant for hjemstedet mitt. Jeg vil bidra så godt jeg kan til at lokalsamfunnet jeg er en del av kan være stolt av meg og laget mitt.