Sosiale medier

For fotballgruppa i Skoppum IL er Facebook en viktig kommunikasjonskanal. Det er klubbledelsen og daglig leder som fungerer som «redaktør» for klubbens Facebook-profil. Det er en prioritert oppgave å få flest mulig til å følge/like siden. Det er opp til det enkelte lags støtteapparat om man ønsker å etablere en egen Facebook-side for laget, der støtteapparatet og/eller spillere over 13 år kan bli medlem. Det er en forutsetning at ingen spillere under 13 år har profil knyttet til noen lagsside i regi av Skoppum idrettslag.