Kampvert

Det er en målsetning at alle andre klubber opplever det som hyggelig å besøke Skoppum idrettsanlegg. Det innebærer at vi har et anlegg som er i god stand, og at vi som vertskap gjennomfører kampene i tråd med klubbens og  NFFs mål og retningslinjer.

En trener og en lagleder har som oftest hendene fulle i forbindelse med en kamp, og for å sikre en fin ramme rundt aktiviteten er kampvert et tiltak som har vist seg å være vellykket. Det er både viktig og hyggelig at hjemmelaget har en vert som tar imot gjester, og en kampvert har også en tydelig og respektert rolle under kampen. Kampvertens oppgave er å bidra til en god ramme rundt kampen preget av Fair play. Kampverten har på gul kampvertvest og har med seg foreldrevettkort. Kampverten har følgende ansvar før, under og etter kampen:

Før kampen:

  • Sørge for at garderober (når de brukes), bane og mål er i orden.
  • Ønske velkommen begge lag og dommer.
  • Oppfordre til at tilskuere plasseres på motsatt side av lagene og står godt uten forsidelinjen.
  • Minne hjemmelagets trener i å avholde Fair play-møtet.
  • Ha kunnskap om hvor klubbens hjertestarter er og ha telefon for å ringe 113.

Under kampen:

  • Prate med dommer i pausen.
  • Oppfordre til gode og positive tilrop fra foreldre, og ta kontakt hvis det går over streken.
  • Påse at alle tilskuere oppholder seg litt unna sidelinjen

Etter kampen

  • Bistå i å organisere Fair play-hilsen.
  • Rydde rundt banen etter kampslutt.