Foreldrevettregler

Foreldrevettreglene

Vi er alle rollemodeller og de voksne har et særskilt ansvar til å gå foran som gode eksempler både når det gjelder holdninger og sportsånd:

 Møt frem til kamp og trening. Barna ønsker det.
 Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen, ikke bare ditt eget barn.
 Oppmuntre i både medgang og motgang. Ikke gi kritikk. Tap og vinn med samme sinn.
 Respekter lagleders bruk av spillere. Ikke forsøk å påvirke han/henne.
 Se på dommeren som en veileder. Ikke kritiser hans/hennes avgjørelser.
 Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta, ikke press det.
 Spør om kampen var morsom og spennende, ikke bare om resultatet.
 Sørg for riktig og fornuftig utstyr. Ikke overdriv.
 Vis respekt for det arbeidet klubben gjør. Den trenger din hjelp.
 Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball, ikke du.
 Husk at det viktigste av alt, er at ditt barn trives og har det gøy sammen med venner.