Samarbeid utenfor klubben (kap 14 SP)

Skoppum IL Fotball har som målsetting å stille lag i alle årsklasser til og med senior. Dette er utfordrende da historien viser vi har svært varierende årskull. Klubben er derfor avhengig av å kunne samarbeide med andre klubber i nærområdet som også har de samme utfordringene.

Det er lov å bli en god fotballspiller på Skoppum. Talenter skal få utfolde seg og utvikle seg individuelt og som lagspillere. Men de blir aldri viktigere enn laget og klubben sin. Derfor skal vi stolt sørge for at talentene kommer seg videre i treningsgrupper og overganger til andre klubber når tiden er inne for det.

Vi samarbeider derfor tett med andre klubber og med NFF Vestfold og de spissede tilbudene de har til talentene i hele fylket.

Sammen for Horten

«Sammen for Horten»-prosjektet er et samarbeid mellom FK Ørn Horten, SK Falk, Borre IF, Nykirke IF, Åsgårdstrand IF og Skoppum IL. Tilbudet er et ekstra treningstilbud rettet mot de mest motiverte og læringsvillige enn nødvendigvis de antatt beste spillerne. Er man motivert nok er man god nok for å delta. Spillerne får en ukentlig kvalitativ treningsøkt av dyktige trenere.

Skoppum IL Fotball ønsker å være sterk delaktig i «Sammen for Horten» og har en visjon om å være den av samarbeidsklubbene som er flinkest til å stille med spillere for alle aktuelle årsklasser. Våre trenere kan også etter behov delta for inspirasjon og læring. Dette er således et viktig spiller- og trener-utviklingstilbud.

Omkringliggende klubber

Klubben har hatt et spesielt tett og godt samarbeid med Åsgårdstrand IF og Nykirke IF de siste årene, noe klubben ønsker å fortsette med etter behov. Det viktigste er ikke at alle spiller på Skoppum men at de får et tilbud. Vi skal derfor ha et forpliktende samarbeide med disse klubbene for å nå målsettingen om lag i alle årsklasser. Dette samarbeidet skal også styrke trener og spillerutviklingen i alle tre klubber og sørge for at flest mulig spiller fotball lengst mulig.

Overganger

Norges Fotballforbund promoterer mottoet «Flest mulig – lengst mulig – best mulig». Dette er også noe Skoppum IL Fotball kjenner seg igjen i. Før eller siden kommer det en tid hvor det er naturlig å vurdere bytte av klubb til et høyere nivå for enkelte spillere. Men barne- og ungdoms-fotballen er så mye mer enn bare det fotballfaglige som f.eks. gleden av å spille med venner. Og spillerflukt kan fort føre til at distriktslagene vil slite med å stille lag og i verste fall være nødt til å måtte legge ned laget.

I samarbeid med naboklubber har det blitt etablert en felles forståelse for å prøve og holde på spillere i barne- og ungdoms-fotballen. Klubbene skal ikke aktiv søke opp spillere i andre klubber samt at de skal starte en dialog med den aktuelle klubben om en spiller selv ønsker å bytte til dem. Dette gjelder også for Skoppum IL Fotball.

Ønske om eventuelle overganger behandles av Sportslig Utvalg i samarbeid med Fotballstyret.