Roller og oppgaver

Årlig møte i Skoppum IL – fotball ble avholdt søndag 6.september valgt for 2020-2021. Følgende er valgt inn i de ulike verv:

Leder

Navn: Ole Grinde

Mobil: 95415320

E-post: Ole.kristian.grinde@hotmail.com

Informasjonsansvarlig

Navn:Anette Simonsen

Mobil: 95815707

E-post: Anette@broentech.no

Sportslig leder

Navn: Rasmus Mikkelsen

Mobil: 45398496

E-post: R.Mikkelsen@beckhoff.com

Økonomi

Navn: Olav Berge

Mobil: 99203920

E-post: bergeom@gmail.com

Fair play og samfunnsansvar

Navn: Therese Hansen

Mobil: 45211135

E-post: hanthe88@gmail.com

Utstyr

Navn: Jørgen Hansen

Mobil: 41668779

E-post: Hanjor75@gmail.com