Representasjon

Skoppum IL – fotball det som naturlig og viktig å ta aktivt del i idrettens organer, og har representasjon følgende steder:

  • Idrettsrådet i Horten (Årsmøte)
  • Vestfold idrettskrets: Som klubb tilknyttet NIF er man indirekte involvert her. Vestfold gjennomfører Idrettskretsting i april hvert annet år. Det er fotballgruppas styret ved styreleder som deltar.
  • Forbundstinget: Det bør etterstrebes at klubben deltar på det årlige Forbundstinget med en representant med stemme og talerett, da vedtak her har avgjørende innvirkning på rammevilkårene for klubbens drift. Styreleder har ansvar for å sende inn fullmaktsskjema og påmeldinger før fristene går ut.