Rekruttering av nytt årskull

Skoppum IL – fotball har som mål å hvert år rekruttere nye årskull med solid nok gruppestørrelse til å etablere et jente- og guttelag fra det året man fyller 5 år til junior. Det er klubbens styre som underledelse av klubbens oppstartsansvarlige er ansvarlig for at rekrutteringsplanen blir implementert, brukt og evaluert/videreutviklet.

Rekrutteringsalder
Skoppum IL ønsker å etablere nye lag fra det året barna fyller 5 år.

Rekrutteringsprosess – nytt årskull
I april hvert år inviterer fotballgruppa alle som fyller 5 år til en oppstartsdag på idrettsanlegget. Oppstartsansvarlig skal sende ut informasjon gjennom Blåbærlyngen barnehage til alle foreldre som har jenter eller gutter i riktig alder, samt markedsføring andre steder.

Etter en kort innledning for barn og voksne blir barna tatt med på treningsfeltet for litt lek og moro med ball. Her vil oppstartsansvarlig med representanter være tilstede.

Leder for Skoppum fotball, fair play-ansvarlig og leder for sportslig utvalg skal samtidig ha et møte med alle foreldre. Følgende vil gjennomgås på møte:

  • Presentasjon av klubben
  • Klubbens verdier og fair play-satsing
  • Gjennomgang av klubbhåndboka
  • Kort innføring i sportsplanen
  • Presentasjon av lagsorganisering og den enkelte rolle i lagets lagledelse samt de viktigste kommunikasjonslinjene mellom lag og klubb.
  • Presisering av viktigheten av ettsolid foreldreengasjement i hele gruppa
  • Informasjon om de viktigste «komme i gang» funksjonene

I dette møte er det sentralt å få med noen foreldre som tar ansvaret for laget med en lagleder og to trenere.