Rekruttering av nye spillere (SP)

Yngre spillere

Noe av det viktigste klubben gjør hvert år er å rekruttere nye, unge spillere inn i barnefotballen. Dette handler på mange måter om klubbens eksistens på lang sikt. Det er her de nye spillerne blir introdusert for fotballen. Det er her vi rekrutterer våre fremtidige trenere og lagleder (foreldrene) og det er her vi skaper entusiasme for klubbens aktiviteter, fremtidige ledere og dugnadsånd. Får å nå målet om lag i alle årsklasser så er det her vi må lykkes hvert år.

Slik rekrutterer vi de yngste spillerne hvert år:

 • Tidlig på året (februar måned) settes det av en konkret dato for oppstart av fotball for alle barn på Skoppum som fyller 5 år i løpet av året. Fotballstyret og Sportslig Utvalg er ansvarlig for dette.
 • Alle barn i barnehagen som fyller 5 år mottar invitasjon til første fotballtrening sammen med barna som har spilt et år sammen (de som fyller 6 år). Barnehagen sender dette ut på sine mailadresser til alle foreldre. Invitasjonsplakat henges også opp på SFO, butikken og spres ut til alle kjente facebook-sider. Dette for å nå de barna som ikke går i barnehage, samt de som fyller 6 år og som ikke er med i klubben.
 • Første fotballtrening arrangeres senest 15. april hvert år og alltid utenom påskeuken.
 • Trenerne på laget til 6 åringene organiserer første trening for de nye barna.
 • Foreldrene innkalles til foreldremøte på klubbhuset under den første treningen. Formålet med møtet er å ønske velkommen til klubben, informerer om klubbens aktiviteter og tilslutt å rekruttere trenere og lagledere for de yngste.
 • Klubben har på forhånd fått oversikt over hvor mange barn i barnehagen dette er aktuelt for samt fått en oversikt over foreldregruppen.
 • De nye spillerne og de nye trenerne/lagleder skal ha felles trening med 6 åringene gjennom sesongen.
 • Dersom det er nok jenter så opprettes eget jentelag med en gang.
 • De nye trenerne og lagleder følges opp av trenere/lagleder for 6 åringene i forhold til organisering, råd og tips til øvelser osv. De inviteres umiddelbart til det første trener/lagledermøtet klubben har på våren.

Jenter

Å få flere jenter til å spille fotball er et satsingsområde for hele fotball-Norge. Skoppum IL Fotball skal legge til rette for at flere jenter på Skoppum begynner å spille fotball. Det skal også legges til rette for at jentene blir lenger i fotballen enn det frafallet blant jenter viser i dag. For å få til dette så vil klubben blant annet:

 • Ha en egen ansvarlig for jentefotball i Fotballstyret.
 • Bygge videre på de erfaringer vi har med våre eksisterende jentelag.
 • Markedsføre jentefotballen tydeligere på Skoppum der jenter er som skole, barnehage, juniorklubb og ungdomsklubb.
 • Sørge for at jentene selv får sette agendaen for hvordan de vil ha fotballaktiviteten.
 • Ha fokus på dette i trenerrekrutteringen i klubben.
 • Lære av andre klubber som gjør det bra og delta i kretsens ulike jentenettverk.
 • Starte egne jentelag så tidlig som mulig når det er grunnlag for det.