Prosjekter

Følgende prosjekter jobber verdigruppa med:

Referansegruppa for kommuneplanens arealdel: