Politiattest

Alle trenere og lagledere i Skoppum idrettsanlegg skal ha gyldig politiattest. Det er et krav fra Norges Idrettsforbund at alle som utfører oppgaver innen barneidrett og som «i vesentlig grad har et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige» skal framvise politiattest. Reglene om politiattester er beskrevet på NIF sine hjemmesider: http://www.idrett.no/krets/moreogromsdal/idrettslag/Sider/Polititattest.aspx

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis. Klubbens fair play-ansvarlige er oppnevnt av styret til å håndtere registrering av politiattester. Politiattest og ID-bevis skal framvises for vedkommende, som registrerer og lagre opplysninger om hvem som har forevist politiattest, samt når den ble forevist. Politiattestene vil bli destruert/slettet når de er registrert i klubbens politiattest-database. Det er imidlertid fair play-ansvarliges ansvar til enhver tid å ha oversikt på hvem i klubben som har/ikke har fremvist gyldig politiattest og når ev dette attesten utløper.

 

 

Politiattest på 1-2-3:

  1. Skaff bekreftelse fra Skoppum idrettslag om at du trenger gyldig politiattest
  2. Søk elektronisk om politiattest
  3. Framvis skriftlig politiattest til klubbens politiattestansvarlige når mottatt i posten fra politiet

Slik går man fram om du HAR politiattest fra før:

  1. De som har gyldig politiattest fra jobb/skole eller andre klubber, kan fremvise politiattest og ID-bevis (kopi av pass/førerkort med signatur) på følgende måte:

2             send politiattest og ID-bevis (kopi av pass/førerkort med signatur) som PDF-kopi på mail direkte til

politiattestansvarlige, eller send papirkopi av politiattest og ID-bevis (kopi av pass/førerkort med signatur) til nestlederens postadresse, eller kontakt klubbens fair play-ansvarlige og finn tidspunkt for fysisk møte og fremvisning av gyldig politiattest  Slik går man fram om du IKKE HAR politiattest fra før:

Fra 1. juli 2014 bortfalt det særskilte søknadsskjemaet for de som skal ha verv eller oppgaver for frivillige organisasjoner. Man kan nå derfor søke elektronisk, ved å fylle ut søknadsskjema her: https://attest.politi.no/ Her er bruksanvisningen: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/. Man må legge ved bekreftelse på formålet for å få politiattest. Derfor må man før en søker elektronisk sende mail til politiattest-ansvarlig for å få tilsendt skriftlig bekreftelse fra klubben, som deretter legges som vedlegg til din elektroniske søknad. Regn med noen ukers behandlingstid hos politiet, før en mottar politiattesten i posten. Når man har mottatt politiattesten fra politiet, må den forevises klubben for å bli registrert. Det kan gjøres på følgende måter:

  1. Sende politiattest og ID-bevis (kopi av pass/førerkort med signatur) som PDF-kopi på mail direkte til politiattestansvarlige.
  2. Sende papirkopi av politiattest og ID-bevis (kopi av pass/førerkort med signatur) til fair play-ansvarliges postadresse.
  3. Vise fram politiattest

Kontakt klubbens fair play-ansvarlige og finn tidspunkt for fysisk møte for fremvisning av gyldig politiattest.