Påmelding av lag

Det er viktig at hvert enkelt lag, ved lagleder, sørger for at påmelding til seriespill innen de frister som Vestofld fotballkrets bestemmer for de enkelte aldersgrupper. I de tilfelle det er mange spillere på et alderstrinn, er det viktig at man melder på tilstrekkelig mange lag, så det blir tilstrekkelig med spilletid på alle spillerne. Norges Fotballforbund opererer med retningslinjer for antall spillere per lag («anbefalt spillertropp, for å gi mye spilletid i alle i troppen») i barne- og ungdomsfotballen. Antall spillere som møter til kamp bør ifølge NFFs retningslinjer ikke være mer enn:

  • Det kreves ingen registrering i Fotballkretsen eller NFF ved klubbskifte av spillere til og med året de fyller 11 år.
  • Medlemskap i Skoppum IL – fotball er gyldig fra den dag kontingent er betalt, med mindre ikke annet er avtalt.
  • Det kreves minst 12 dagers medlemskap i klubben før spiller kan delta i obligatoriske kamper.
  • Fra fylte 12 år må lagleder sørge for at overgangsbestemmelsene følges før spilleren tas i bruk. Disse reglene finnes i NFFs overgangsreglement.
  • Informasjonsansvarlig (som også er FIKS-ansvarlig) sørger for korrekt utfylling av overgangsskjema. Dersom dette gjelder seniorspillere skal styrets a-lags kontakt være involvert i overgangen.
  • For å ha stemmerett på årsmøtet og/eller være valgbar til klubbens styrende organer må man ifølge klubbens lover ha vært medlem av Skoppum IL i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene (dvs. betalt medlemskontingent).