Oppfølging av trenere på treningsfeltet

Oppstartsansvarlig og trenerutvikler skal tilby oppstartshjelp på treningsfeltet. Videre oppfølging – utover første dag på treningsfeltet – og opplæring av nytt trenerteam skal skje i regi av klubbens sportslig utvalg. Det skal minimum holdes et oppfølgingsmøte for de nye trenerteamene samme år innen utgangen av august. Fokus her skal være klubbens verdier og aktivitetsstyring med utgangspunkt i klubbens sportsplan. Lagleder har en nøkkelfunksjon på de nyetablerte lagene, og det er således viktig at det allerede fra oppstarten av etableres solide forbindelser mellom lagledere og klubbens sportslige utvalg som er ansvarlig for oppfølging.