Økonomiansvarlig

Navn: Jørgen Hansen
Mobil: 416 68 779
E-post: hanjor75@gmail.com

Hovedoppgaver

Kasserer har det overordnede ansvar for fotballgruppens økonomi, regnskapsføring og budsjett-oppsett. Økonomiansvarlig har myndighet til å utbetale, refundere og fakturere alle økonomiske aktiviteter knyttet til fotballgruppens virksomhet. Ved tvil konsulteres styret v/leder

  • Ansvarlig for den løpende regnskapsføringen gjennom året.
  • Ansvarlig for utarbeidelse av budsjettforslag
  • Det skal legges frem overordet statusrapport skriftlig på alle styremøter og foreslå tiltak hvis det er vesentlige avvik fra budsjettet.
  • Ansvar for ajourførte medlemslister, utfaktureringer og utbetalinger.