Medlemskontigent

Det er årsmøtet til hovedstyret som fastsetter medlemsavgiften.

Prisen er den samme for aktive medlemmer og passive medlemmer. Vi har også støttemedlemskap som ivaretas av hovedstyret. Kontingentkrav sendes ut i løpet av våren. Dersom medlemsavgift ikke blir betalt, risikerer man som spiller å få trenings- og kamp-nekt.