Medlemskontigent, treningsavgift

I tillegg til medlemsavgiften må aktive medlemmer betale en årlig treningsavgift til fotballgruppa i Skoppum. Avgiften utgjør klubbens viktigste økonomiske fundament. Treningsavgiften er kjønnsnøytral og gradert ut fra hvilket årskull man deltar i. Fotballgruppa skal ha forholdsvis lav treningsavgift sammenlignet med mange andre klubber. Det er anledning til skriftlig å søke fair play-ansvarlig refusjon av hele eller deler av treningsavgiften, dersom tungtveiende grunner tilsier dette. Dette vil spesielt gjelder lavinntektsfamilier.

Lag 2018
A-lag 2 500
Oldboys/veteran 1 100
G/J 13- G16 1 600
G/J 10 – 12 1 500
G/J 07 – 09 1 300
G/J 05-06 1 000