Medlemskontigent, overordnede føringer

Det er en målsetning at Skoppum idrettslag skal være for alle, og at kostnader ved å være aktiv i vår klubb relativt sett skal holdes på et lavt nivå. Samtidig er det slik at det å drifte et stort fotballanlegg med begrenset praktisk og økonomisk støtte fra kommunen er krevende. Det er klubbens årsmøte som i februar hvert år fastsetter treningsavgift for året som kommer.