Medlemskap i fotballgruppa

Et helt sentralt prinsipp er at alle som skal spille fotball i/for Skoppum idrettslag skal være medlem i klubben. Alle spillere skal registrere seg i min idrett. Spillere som ikke har betalt medlemsavgift kan ikke spille kamper for klubben. Dersom en ny spiller kommer fra en annen klubb, må innmeldingsskjema leveres samtidig med skjema for overgang. Lagleder er ansvarlig for oversikt over spillerne på sitt lag og å holde klubben orientert om endringer. Endringer skal skje i FIKS. Når spillere slutter skal lagleder på det aktuelle lag sikre at FIKS oppdateres. Oppdatering av medlemslister for spillere, trenere og lagledere er svært viktig. Medlemslistene brukes blant annet til utsendelse av medlemskontigent, treningsavgift og rapporter til Fotballforbundet, i tillegg til annen kommunikasjon med spillere og trenere fra klubben. Det er også viktig i forhold til forsikringer og overganger. Det er ingen spillere i Skoppum idrettslag som får gå til andre klubber før alt av det økonomiske er gjort opp og i orden.