Materialinnkjøp

Materialansvarlig er den som har ansvar for klubbens innkjøp av klubbens materiell og utstyr. Det er et felles ansvar og bruke, forvalte og ta vare på utstyret på en forsvarlig måte. Klubb-/lagsutstyr skal være av merket Diadora som er klubbens avtalefestede utstyrsleverandør. I november 2017 ble det inngått en viktig og gunstig 3-års avtale med Intersport Solberg (fra mai 2018 Intersport) som forplikter klubben, lagene og spillerne ut 2020-sesongen.Tillitsvalgte som har mottatt utstyr fra klubben plikter å ikke bruke utstyr fra konkurrerende merker når de representerer klubben. Det gjelder både treninger, møter, kamper og samlinger og lignende. Alt utstyr som klubben skal betale bestilles/forhåndsgodkjentes av materialansvarlige. Ved innkjøp av materiell og utstyr som betales av det enkelte års trinn/lag, bør en påse at det oppnås priser i henhold til klubbens avtaler fra riktig leverandør. Innkjøp av utstyr fra andre leverandører skal ikke forekomme. Det er kun anledning til å benytte klubbens logo og navn på utstyr som omfattes av avtalen med Diadora. Oversikt over bestilling, klubbens kolleksjon og priser skal finnes på klubbens nettsider. Materialansvarlig kan være behjelpelig med innkjøp av utstyr til lagene, og skal etter sesongslutt sette opp oversikt over eksisterende materiell og utstyr. Materialansvarlig er også ansvarlig å overholde vedtatt budsjett til materiellinnkjøp og status rapporteres til styret.