Material- oppstarts- og nøkkelansvarlig

Navn: Therese Hansen
Mobil: 452 11 135
E-post: Utstyrsansvarlig.fotball@skoppum.no

Hovedoppgaver

Materialforvalter har det overordnede ansvar for alt spillermateriell i fotballgruppen og at alle
lag til enhver tid har de spilledrakter de trenger.

  • Ansvar for alle spillerdrakter og at alle lag har drakter
  • Innhente matrialbehov hos lagledere
  • Bestille varer hos Solberg sport og sjekke at varer og pris er ihht avtale
  • Orientere nye lag om materiell og bestilling av utstyr hvert år
  • Innhente behov for premiering ved sesongavslutning, samt innkjøp og fordeling av disse

Oppstartsansvarlig

I tillegg til materialansvarlig har Therese også ansvaret for det årlige opptaket av et nytt årskull. Dette gjøres i samarbeid med leder. Herunder

  • Invitere nytt årskull (de som blir 5 år i det aktuelle kalenderåret) til åpen dag på idrettsanlegget innen 20.april hvert år
  • Invitere foreldre til allmøte på idrettslaget hvor det skal utnevnes to trenere og en lagleder. Sportslig utvalg har ansvaret for oppfølging av nye trenere. (Ingvar?)
  • Sikre informasjon om klubbutstyr dersom noen ønsker å kjøpe dette.