Leder

Navn: Ole Grinde
Mobil:954 15 320
Mail: Ole.kristian.grinde@hotmail.com

Hovedoppgaver

 • Fastsette agenda for styremøter og lede møtene.
 • Overordnet ansvar for utarbeidelse/videreutvikling av strategi og planer i klubben.
 • Ansvarlig Kvalitetsklubbarbeidet
 • Hovedansvarlig for kontakt med fotballkrets, NFF, idrettskrets og NIF.
 • Ansvar for driften av Skoppum IL – fotball
 • Holde styret fortløpende informert om pågående prosesser
 • Bistå og følge opp alle underordnede ansvarlige i fotballstyre og bistå ved behov.
 • Overordnet ansvar for kvalitetsklubbarbeidet med spesielt fokus på organisasjon, herunder
 • Ansvarlig for fokusområdet «kompetanse» i arbeidet med kvalitetsklubbarbeidet som innebærer
 • Kartlegge behov for utdanning/kurs i egen klubb.
 • Informere ledere, trenere, lagledere, dommere og andre aktuelle aktører om utdanningstilbud.

Være pådriver for deltakelse på kurs, samle inn påmelding til kurs. Motivere for deltakelse