Lagleders ansvar

Laglederen er bindeleddet mellom styret i fotballgruppen og laget og har en viktig funksjon. Som lagleder betaler du ikke treningsavgift for ditt barn. Det avholdes to lagleder-/trener møter i året der du treffer de andre laglederne. Husk at som lagleder representerer du Skoppum IL. Det er viktig å snakke positivt om klubben og oppføre seg hyggelig mot spillere, dommere, foreldre og andre lags spillere og støtteapparat.

Laglederens oppgaver

 • Ha oppdatert navneliste med adresse, fødselsdato og telefonnummer til spillerne og mailadresse til minimum en av foresatte.
 • Gi beskjed til medlemsansvarlig når spillere slutter eller begynner på laget slik at de blir registrert
 • Gjennomføre ett sosialt arrangement i året-
 • Alle lag får pokal ved sesongavslutningen på Borreborg. Lagleder oppgir antall premier til utstyrsansvarlig som bestiller. Lagets støtteapparat deltar i utdeling av pokaler.
 • Holde foreldremøter, to i året: vår og høst
 • Delta på lagledermøte
 • Melde på laget i serie i samarbeid med FIKS ansvarlig
 • Melde på laget til cuper (betalingsinfo sendes til leder i fotballgruppa for godkjenning)
 • Holde orden på utstyret til laget (drakter, baller, vester osv). Nytt utstyr bestilles av utstyrsansvarlig.
 • Skaffe dommer til hjemmekamper
 • Gjøre seg kjent med og følge foreldrevett reglene
 • Ta imot dommere og motstanderlag i samarbeid med klubbvert
 • Merke opp bane (5- og 7 baner) i samarbeid med trener
 • Sjekke draktfarger slik at de ikke er for like. (Regelen er at hjemmelaget skal ha overtrekk for utlån, hvis draktene er for like)