Kompetanse – overordnet

Fotballgruppa dekker kursavgifter til aktivitetslederkurs, treningslederkurs og laglederkurs. Påmelding skal koordineres via styrets kasserer eller sportslig utvalg. Klubben er positiv til at våre trenere og tillitsvalgte øker sin formelle kompetanse, og ser i utgangspunktet positivt på at våre folk deltar på kurs i regi av Idrettsrådet, Fotballkretsen og idretten for øvrig. Deltakelse som fordrer økonomisk støtte fra klubben, skjer kun etter avtale med og godkjenning av styret.