Kompetanse – lederkurs

Det er et krav om at mer enn 50 % av styret til enhver tid skal ha gjennomført NFF Fotballeder 1-kurs i regi av Fotballkretsen. Det prioriteres at nye styremedlemmer tar dette kurset så raskt som mulig etter at de er valgt inn i styret. Det er også viktig at de tillitsvalgte prioriterer deltakelse på NFF Fotballeder 2-kurs når det tilbys av NFF og Fotballkretsen.