Kompetanse – førstehjelpskurs

Det er et mål at alle trenere i fotballgruppa skal ha grunnleggende kjennskap til førstehjelp rettet mot barn og unge i idretten. Dette krever fokus på førstehjelp fra klubbens side, og det bør gjennomføres en årlig samling/kurs rettet mot klubbens trenere og lagledere. Ideelt sett bør det gjennomføres av foreldre i klubben med kompetanse fra slikt arbeid, f.eks. leger og/eller sykepleiere som har spesialisering innen førstehjelp/idrettsskader. Styret vil bistå i planlegging og gjennomføring av en slik samling, og det kan gjerne være lagt til et av de årlige Trenerforum, med både praksis og teori.