Klubbskifte

Det er viktig at det er åpen dialog mellom lagleder, informasjonsansvarlig og sportslig utvalg leder når nye spillere kommer til klubben, eller slutter/melder overgang til andre klubber. Det er det enkelte lag/årsklasse som har ansvar for å følge opp nye spillere, og rapportere til sportslig utvalg og informasjonsansvarlig så klubben kan registrere spilleren i Fotballforbundets FIKS-register. Når en ny spiller begynner må derfor laget, via lagleder:

  • Sikre nye spillere blir registrert i min idrett
  • Sørge for at foreldre (eller spilleren selv om vedkommende er myndig) får all den informasjon de trenger for å få tilhørighet til klubben, bl.a. avklare med informasjonsansvarlig at vedkommende får tilsendt standard velkomstbrev fra klubben. Spilleroverganger foretas gjennom den elektroniske løsningen i FIKS (Fotballens Informasjons og Kommunikasjons System). Det er lagenes lagledere samt klubbens FIKS-ansvarlige som har ansvar for oppdatering ved overgang.
  • Ved overgang til/fra Skoppum idrettslag må det undersøkes at den aktuelle spiller har gjort opp for sine økonomiske forpliktelser i den klubben som forlates. Den overgangsansvarlige i klubben må ha fullmakt fra sitt styre til å behandle overganger til egen klubb samt elektroniske forespørsler fra andre klubber. Elektronisk overgang endrer ikke det som skal skje i forkant av registrering i FIKS. Før spilleren kontaktes om overgang skal tidligere klubb og spillerens foresatte skriftlig informeres om ønske om overgang. Dette gjelder også om det er spilleren selv som har tatt initiativ til overgangen. Lagledere/trenere må være oppmerksom på konsekvenser ved å benytte spillere som ikke er spilleberettiget:
  • Spilleren er ikke forsikret. Laget kan bli fradømt eventuelle poeng i kamper hvor spilleren har deltatt.
  • Klubben vil bli bøtelagt i samsvar med kretsens bøteregister. Utfyllende bestemmelser finnes i NFFs overgangsreglement: https://lovdata.no/dokument/NFFF/nfffor/2002-11-15-1