Kioskansvarlig

Navn: Andrè B. Brattås
Mobil: 480 06 668
E-post: andre_brataas@msn.com

Oppgaver knyttet til formålet

  • Ansvarlig for klubbens kiosk og koordinere med to kioskansvarlige så det til enhver tid er åpent ved fotballkamper arrangert av Skoppum idrettslag.
  • Ansvarlig for utarbeidelse av rutiner som sikrer renhold i henhold til forskrifter for salg av varer.
  • Ansvarlig for god økonomisk kontroll ved kiosken.