Jenter inn i fotballen – den store jentedagen

Skoppum idrettslag har fokus på å få flere jenter med i fotballfamilien. På den bakgrunn inviteres alle jenter i alderen 6-14 år i vårt lokalmiljø til den store jentedagen som arrangeres i løpet av april. Arrangementet arrangeres som følger:

Markedsføring av arrangementet:

Det sendes ut informasjon til alle jenter i målgruppen. Dette gjøres ved å reklamere på klubbens hjemmeside, sendes ut via skolen og markedsføres på facebook.

Selve gjennomføringen av den store jentedagen:

  • Kort gjennomgang av klubben og hvilke fordeler det er å spille fotball i Skoppum fotball med servering av mat og drikke hvor alle jenter møtes på tvers av alder
  • Jentene blir fulgt opp på idrettsbanen hvor det arrangeres ulike fotballrelaterte aktiviteter. Etter en kort innledning for barn og voksne blir barna tatt med på treningsfeltet for litt lek og moro med ball. Her vil oppstartsansvarlig med representanter være tilstede.

Ansvarlig for arrangementet er jenteansvarlig i sportslig utvalg.