Inndeling av lag (kap 17, SP)

Alle skal få mulighet til å spille fotball på sitt nivå. Det er viktig å ta hensyn til jevnbyrdighet i barnefotballen.

Klubben ønsker at alle lag i barnefotballen spiller mot og med jevne lag i sin årsklasse. Argumentene for dette er at trening er viktigst og at de antatt beste og mest sultne spillerne kan utnytte hospitantordningen med årskullet over samt deltagelse i «Sammen for Horten».