Informasjonsansvarlig

Navn: Anette Simonsen
Mobil: 958 15 707
E-post: anette@broentech.no

Hovedoppgaver

 • Overordnet ansvar for lagspåmeldinger
 • Overordnet ansvar for banedisponering, herunder
 • Til enhver tid ha den fulle oversikten over klubbens treningstider og kamper.
 • Sørge for at disponeringen av banen legges lett tilgjengelig for alle på klubbens hjemmeside
 • Legge til rette for gode rutiner slik at endringer kommuniseres ryddig mellom trenere/ lagledere og banedisponeringsansvarlig.
 • Legge til rette for at hele årstrinn kan trene sammen.
 • Legge en «treningstidkabal» som legger til rette for hospitering (eks at 12 og 13 åringer trener på ulike dager). Dette gjøres i samarbeid med sportslig ansvarlig
 • Oppdatering av medlemsregister
 • Referent på styremøter, lagleder/trenermøter og andre møtearenaer styret er ansvarlig for.
 • Søknader (cuper, fotballskoler, sammensatte lag, overårige mm).
 • Påmelding av lag til serier
 • Koordineringsansvar for fotballgruppens internett- og facebookside
 • Mottak og distribusjon av e-post.
 • FIKS-ansvarlig, herunder:
 • Forankring – påse at klubbens ledelse til enhver tid kjenner til alle påkrevde FIKS-oppgaver.
 • Brukeradministrasjon – påse at klubben til enhver tid har personer i klubben med nødvendige tilganger til FIKS.
 • Brukeropplæring – påse at personer med tilgang til FIKS innehar riktig kompetanse til å utføre påkrevde oppgaver.