Informasjon – nettsiden «Skoppum.org»

Klubbens viktigste informasjonskanal er nettsida www.Skoppum.no. Sidene oppdateres forholdsvis ofte, og gir spillere, foreldre/foresatte og omverden informasjon om ting som har skjedd og som skjer, kontaktinformasjon, trenings/kamptider etc.

  • Ansvarlig redaktør: Informasjonsansvarlig
  • Webmaster: Informasjonsansvarlig
  • Ansvarlig for å levere innhold: Sportslig utvalg, styret eller lagene

En annen sentral informasjonskanal er nyhetsbrev som fra sesongen 2019 jevnlig skal sendes ut elektronisk til klubbens medlemmer eller lagledere. Nyhetsbrevet skal publiseres på hjemmesiden og de ulikes grupper på facebook, og er et forsøk på å øke informasjonsflyten. Det er styreleder som er ansvarlig for Nyhetsbrevet. Alle lag skal ha en egen lagsside på klubbens nettside. Lagsidene er et fint verktøy for å holde orden på lagets aktivitet. Ved å bruke hjemmesiden vil jobben som lagleder bli betydelig enklere og mer oversiktlig. I tillegg er det en fin måte for foreldre å følge med på hva som skjer. Det er derfor ønskelig at lagleder eller «webansvarlig» i laget legger ut nyheter, bilder og kampinformasjon regelmessig. Lagenes websider bør oppdateres av lagleder månedlig. Gammel informasjon bør slettes, og det er viktig at oversikten over trenerteam/støtteapparat er oppdatert til enhver tid. Det er også mulig å etablere lukkede Facebook-sider for trenere/støtteapparat til lag i Skoppum IL, under forutsetning av at alle tillitsvalgte har mulighet til å bli med i gruppa. Lagene står relativt fritt i å velge hvilken informasjon som skal legges ut og hvordan laget vil bruke dette. Alle må imidlertid være bevisste på at alt som legges ut på hjemmesiden, er tilgjengelig for allmennheten. Informasjon på Internett må være i henhold til normer og retningslinjer som er gjeldende. Dette gjelder normer og retningslinjer fra Norges Fotballforbund så vel som Datatilsynet. Lagleder får brukernavn og passord av informasjonsansvarlig, som også gir opplæring ved behov og kan bistå dersom det skulle oppstå praktiske problemer. Brukermanual skal utarbeides for bruk av nettsiden