Informasjon – mediehåndtering

For Skoppum idrettslag er medieoppmerksomhet, pressedekning og redaksjonell omtale i forbindelse med vårt arbeid i utgangspunktet ønskelig. Papir- og nettaviser, radio og TV er sentrale informasjonskanaler til omverden. Det er viktig at de som kommuniserer på vegne av klubben formidler klubbens verdisett, og er positive i sin kommunikasjon. Man må huske at man som intervjuobjekt har rett til å lese gjennom sitater før publisering. Alt proaktivt mediearbeid fra klubbens side skal ta utgangspunkt i tre kjente nyhetskriterier:

  • En sak skal være aktuell, vesentlig eller overraskende.
  • Når det gjelder kontakt fra media knyttet til spørsmål som handler om klubben og ikke de enkelte lag, er det styrets leder eller informasjonsansvarlige som skal uttale seg på vegne av fotballgruppa og være kontaktpunkt for pressen.
  • I tilfeller der enkeltpersoner og/eller lag blir kontaktet av media om saker som handler om klubben eller kan anses som viktig klubbens omdømme, er det viktig å orientere klubbledelsen før man uttaler seg.