Hospitering (kap 12, SP)

Hospitering skal være et ekstra tilbud i tillegg til, og ikke i stedet for, eget lags treninger og kamper. Dette skal være et en ‘gylden gulrot’ for de mest sultne spillerne.

Det er trenerne, i samarbeid med spiller/foreldre, som tar avgjørelsen på hvem som får tilbud om å trene med eldre/yngre lag. Det skal være en kontinuerlig dialog om aktuelle spillere.

Hospitering kan innføres fra ca. 8 år og alle lag skal være positive til å ta imot spillere i en hospiteringsordning. Spillere som hospiterer må oppfylle følgende kriterier:

  • Stor interesse for utvikling av egne ferdigheter
  • Gode holdninger
  • Høyt treningsframmøte
  • Modenhet

Treninger og kamper for eget lag skal som hovedregel prioriteres foran hospitering.

Dersom et lag mangler spillere til å stille fullt mannskap til enkeltkamper, skal man kunne låne spillere fra nivået under. I disse tilfellene kan kamp på laget over gå foran trening på eget lag. Om laget under har kamp samtidig så er lån av spiller kun akseptabelt når laget under ikke føler seg vesentlig svekket. Dette styres av dialog mellom trenerne på hvert av lagene (og ikke foreldrene). Ved tvil, kontakt Sportslig Utvalg.

Aktuelle hospitanter skal være spillere som både er modne og har gode nok ferdigheter til å spille på et høyere nivå, i tillegg til at spilleren/foreldrene selv ønsker det. Behov for å hente spillere bør meldes i så god tid som mulig. Fortrinnsvis så gir man først tilbud til de aktuelle hospitantene.

Hospitering kan være et viktig middel for å styrke klubbfølelsen. Spillerne får andre lagkamerater, trenere og ledere å forholde seg til og fellesskapsfølelsen styrkes. Det er også viktig at de som får muligheten til hospitering drar med seg nivået på trinnet over ned til sitt trinn og opptrer som rollemodeller i sitt lag.