Handlingsplan for lagene (kap 18, SP)

En fotballspiller utvikler seg over tid gjennom mange år og enkelte elementer kan være lettere og mer fornuftig å fokusere mer på når man når en gitt alder. Sportsplanen definerer derfor følgende hovedsatsningsområder avhengig av alder:

5-8 år – Lek, trygghet og sosial utvikling

9-12 år: Basisteknikk og lagfølelse

13-14 år: Fotballforståelse og kampdynamikk

15-19 år: Konkurranse

Keeperutdanning

Det er ikke alltid like lett å finne plass til gode keeperøkter i den ordinære treningshverdagen, spesielt om det bare er 1 trener på feltet. Klubben ønsker derfor å tilby keepere egne keeperskoler og keepersamlinger gjennom blant annet «Sammen for Horten» fra fylte 10 år.     

Foreldremøte

Alle lag t.o.m. 15-16 år skal gjennomføre minimum 1 foreldremøte i løpet av sesongen.

Der skal man gå i gjennom Foreldrevettreglene med foreldrene/foresatte, slik at alle kjenner disse. Fair play kontraktene skal gjennomgås og plan for sesongen diskuteres.

Det er viktig å presisere at det er barna som spiller fotball, ikke foreldrene. Alt skal derfor foregå på barnas premisser. Det er hver og en av enkeltspillerne samt laget i sin helet som står i sentrum.

Barnefotballen

Gjelder for aldersgruppen 5-12 år.

Barnefotballen handler IKKE om å vinne alle kampene. Det finnes faktisk ingen viktige kamper i barnefotballen. Derimot handler det om å oppnå trygghet, sosial utvikling, grunnleggende fotball-teknikk og -forståelse. Det er selvsagt mest gøy å vinne en kamp men man må også lære seg å håndtere et tap. Godt tilrettelagte kamper og treninger skaper gode opplevelser. Jevne kamper med flere mål skaper ofte mestringsfølelse og gode opplevelser for begge lag.

Treningsøktene bør inneholde mye ballkontakt.

1.3.1        Sesong og trening

Det skal være et opphold fra all organisert fotballaktivitet ved sesongslutt på minimum 3 uker. Treningstider om vinteren legges slik at de ikke kolliderer med aktiviteter i de andre undergruppene i klubben. De yngste aldersgruppene vil bli prioritert over de eldre ved oppsett av treningstider inne om vinteren. Det er helt greit å prioritere andre aktiviteter ved sesongslutt som f.eks. ski. Klubben anser dette som fullverdig, allsidig og komplementerende tilbud til barnefotballen om vinteren.

1.3.2        Kampforløp

Alle som trener jevnlig får spille kamp. Spillerne får tilnærmet lik spilletid i hver kamp uavhengig av nivå så lenge spilleren selv vil.

1.3.3        5-8 år

Dette er første kontakt med den organiserte fotballen og det er særdeles viktig at treningene er lystbetonte med mye lek og moro. Fair play og holdningsskapende arbeid er essensielle elementer for å oppnå en sosial og sterke gruppe med godt samhold.

1.3.3.1       Karakteristiske trekk

 • Jevn og harmonisk vekst.
 • Liten utvikling av kretsløporganene.
 • Stor aktivitetstrang.
 • Selvsentrerte.
 • Tar verbal instruksjon dårlig.
 • Kort konsentrasjonstid.
 • Idealer og forbilder står sentralt.
 • Stort vitebegjær.
 • Følsom for kritikk.
 • Aggresjon rettes mot kamerater.

1.3.3.2       Holdepunkter for opplæringen

 • Ferdigheter med ball må prioriteres.
 • Ikke spesiell utholdenhetstrening.
 • Ikke spesiell styrketrening.
 • Spill på små områder, med få spillere på laget og store mål med eller uten keeper.
 • Teknisk trening i korte sekvenser. Demonstrere øvelsene.
 • Bruk mye ros.
 • Turneringsformer, bytt på lagene.
 • Spillerne skal få prøve seg i forskjellige posisjoner på banen.
 • Alle som ønsker det må få stå i mål men ingen tvang.
 • Differensiering på trening.
 • Alle skal spille tilnærmet like mye.

1.3.3.3       Mål for opplæringen

Trenerens hovedmål: Spillerne skal føle Trivsel, Trygghet og Glede med fotballen.

 • Resultater skal ikke vektlegges.
 • Aktiviteten må stå i høysetet.
 • Begynnende holdningsskapende arbeid.
 • Innføring av elementære delferdigheter isolert og i samspill (små grupper):
  • Innsidepasning langs bakken.
  • Mottak/medtak på fot og lår.
  • Føring av ball med begge føttene både innside, utside og såle.
  • Finter som skuddfinte og overstegsfinte.
  • Vendinger som ”Cruyff”, utside og såle.
  • Avslutning mot mål. Skudd med vrist og innside, 1 v 1 mot keeper.
  • Heading.
 • Innføring av enkle regler. Hva skjer ved:
  • Innkast?
  • Corner?
  • Utspill?
  • Frispark?
  • Avspark?

Aktiviteter

 • 1-2 aktiviteter per uke, inkludert kamp.
 • Lagene deltar i NFF Vestfold aktivitetsturneringer.
 • Lagene deltar på ønskede turneringer. Ordner selv med påmelding.
 • Spillerne oppfordres til annen aktivitet utenom fotballen, særlig utenfor fotballsesongen.

Organisering av trening

 • Treningens varighet: ca. 60 min.
  • Tekniske øvelser.
  • Spill.     
 • Husk: alle skal ha mest mulig kontakt med ball og unngå kø!
 • Differensiering.
 • Alle har ansvar for utstyret.

Individuell oppfølging

 • Gi hver enkelt spiller veiledning i løpet av treningen.
 • Gi mye ros!
 • Alle må få oppmerksomhet i løpet av treningen. Sett ingen til side!

Laginndeling

 • I utgangspunktet deles lagene inn etter alder. Dvs rene årsklasser.
 • Om nok spillere til å stille flere lag på et aldersnivå, skal ledere, trenere og Sportslig Utvalg i samarbeid finne ut hvordan lagene skal deles inn.
 • Uansett skal det være 1 treningsgruppe!

9 – 10 år

Fortsett med mye ballkontakt og lystbetonte treninger, gjerne med en del lek. Fair play og holdningsskapende arbeid er fremdeles essensielt og legg gjerne inn noen teambuilding-aktiviteter for å dyrke lagfølelsen og trygghet med hverandre innad i gruppen. Spillerne er mer utviklet motorisk sett nå og således mer mottakelig for mer teknisk trening.

Karakteristiske trekk

 • Jevn og harmonisk vekst.
 • Motorisk gullalder mot slutten av perioden.
 • Liten utvikling av kretsløporganene.
 • Stor aktivitetstrang.
 • Selvsentrerte.
 • Tar verbal instruksjon dårlig.
 • Kort konsentrasjonstid.
 • Idealer og forbilder står sentralt.
 • Stort vitebegjær.
 • Følsom for kritikk.
 • Aggresjon rettes mot kamerater.

Holdepunkter for opplæringen

 • Ferdigheter med ball må prioriteres.
 • Ikke spesiell utholdenhetstrening.
 • Ikke spesiell styrketrening.
 • Spill på små områder, med få spillere på laget og store mål med eller uten keeper.
 • Teknisk trening i korte sekvenser. Demonstrere øvelsene.
 • Bruk mye ros.
 • Turneringsformer, bytt på lagene.
 • Spillerne skal få prøve seg i forskjellige posisjoner på banen.
 • Alle som ønsker det må få stå i mål men ingen tvang.
 • Differensiering på trening.
 • Alle skal spille tilnærmet like mye.

Mål for opplæringen

Trenerens hovedmål: Spillerne skal føle Trivsel, Trygghet og Glede med fotballen.

 • Resultater skal ikke vektlegges.
 • Aktiviteten må stå i høysetet.
 • Videreføring av holdningsskapende arbeid.
 • Videreføring av elementære delferdigheter isolert og i samspill (små grupper):
  • Innsidepasning langs bakken.
  • Mottak/medtak på fot og lår.
  • Føring av ball med begge føttene både innside, utside og såle.
  • Finter som skuddfinte og overstegsfinte.
  • Vendinger, som «Cruyff», utside og såle.
  • Avslutning mot mål. Skudd med vrist og innside, 1 v 1 mot keeper.
  • Heading.

Aktiviteter

 • 2-3 aktiviteter per uke, inkludert kamp.
 • Lagene deltar i NFF Vestfolds kretsserie.
 • Lagene deltar på ønskede turneringer. Ordner selv med påmelding.
 • Klubben forsøker å arrangere fellestrening på tvers av lag og aldersnivå for spillere som ønsker dette.
 • Spillerne oppfordres til annen aktivitet utenom fotballen, særlig utenfor fotballsesongen.

Organisering av trening

 • Treningens varighet: ca. 90 min.
  • Tekniske øvelser.
  • Spill.     
 • Husk: alle skal ha mest mulig kontakt med ball og unngå kø!
 • Differensiering.
 • Alle har ansvar for utstyret.

Individuell oppfølging

 • Gi hver enkelt spiller veiledning i løpet av treningen.
 • Gi mye ros!
 • Alle må få oppmerksomhet i løpet av treningen. Sett ingen til side.

Laginndeling

 • I utgangspunktet deles lagene inn etter alder. Dvs rene årsklasser.
 • Om nok spillere til å stille flere lag på et aldersnivå, skal ledere, trenere og Sportslig Utvalg i samarbeid finne ut hvordan lagene skal deles inn.
 • Uansett skal det være 1 treningsgruppe!

11 – 12 år

Ballkontakt, Fair play og holdningsskapende arbeid er fremdeles viktig. Fortsett også med mer avanserte tekniske treningsøkter. Nå spilles det 7’er fotball noe som fremmer forståelsen for kampdynamikk som bevegelsmønstre, posisjonering, ‘det er bevegelsen som utløser pasningen’ o.l. La spillerne få prøve seg i flere posisjoner på banen men i slutten av perioden vil man kunne begynne å se konturer av noe mer faste posisjoner.

Karakteristiske trekk

 • Jevn og harmonisk vekst.
 • Lik utvikling hos gutter og jenter.
 • God utvikling av finmotorikken.
 • De kan trekke logiske slutninger ut fra verbale utsagn.
 • Kreativiteten utvikles.
 • Opptatt av regler og rettferdighet.
 • Gunstig alder for påvirkning av holdninger.
 • Selvkritikken øker.

Holdepunkter for opplæringen

 • Ferdigheter med ball prioriteres.
 • Det vil nå gi større utbytte å terpe på instruksjonsmomentene.
 • Spill på små områder med få spillere på laget.
 • Styr ikke spillet for mye. Husk spillerne har også ideer. Ikke «ødelegg» kreative spillere.
 • Bør jobbe med holdninger til treningsregler (se de 10 bud for god sportsånd), selvdisiplin, hjelpsomhet, samarbeid og oppmuntring.
 • Benytte og forklare enkle fotballfaglige uttrykk.

Mål for opplæringen:

Trenerens hovedmål: Spillerne skal føle Trivsel, Trygghet og Glede med fotballen.

 • Resultater skal ikke vektlegges.
 • Aktiviteten må stå i høysetet.
 • Differensiering.
Tekniske ferdigheter

Keeper:

 • Den organiserte opplæringen introduseres med grunnteknikker som grunnstilling, grep, kroppen bak ballen, fallteknikk og distribusjon.
 • Keeper trener utespillerteknikker sammen med laget.
 • Alle som ønsker det bør få muligheten til å prøve seg som keeper.
 • Ved igangsetting fra keeper, oppfordres det til at keeper skal kaste eller trille.

Utespillere:

Videreutvikle delferdighetene gjennom isolert teknisk trening og i samspilløvelser der bruken av begge bein stimuleres:

 • Pasning 
  • Innside.
  • Utside.
  • Kort/lang.
 • Mottak/medtak:
  • Møte ballen.
  • Skjerme ballen.
  • Innside/lår/bryst.
  • Retningsbestemt.
 • Heading:
  • Grunnteknikk på å treffe ballen.
 • Føring:
  • Innside, utside, såle og begge ben.
 • Vending:
  • Innside.
  • «Cruyff».
  • Utside.
  • Såle.
  • Oversteg.
 • Finter:
  • Pasningsfinte.
  • Skuddfinte.
  • Kroppsfinte.
  • Overstegsfinte.
  • Tofotsfinte.
  • Hælfinte.
  • «Zidane» (360º).
 • Avslutninger:
  • Vristspark.
  • Plassering.  Hvordan bruke bredsiden.
  • Volley.
 • Forsvarer:
  • Utgangsstilling.
  • Avstand til ballfører.

Viktig at treneren kjenner til de forskjellige læringsmomentene under hver enkelt delferdighet, slik at han/hun kan instruere på dette.

Samspillsiden:
 • Pasninger.
 • Gjøre seg spillbar. Ut av pasningsskygge.
 • Skape sjanser/mål etter samspill.
Spilleprinsipper/-moment:
 • Angrep:
  • Bredde
  • Bevegelsen utløser pasningen.
  • Press med 1. og 2. angriper.
 • Forsvar:
  • Press med 1. og 2. forsvarer.
Lagorganisering:
 • Fortsatt lar vi spillerne forsøke seg i ulike posisjoner, men vi lar de får mer tid i hver rolle. Mer systematisert rulleringsordning.
 • Forsøke å holde sine posisjoner i størst mulig grad – ikke slavisk.
 • Spille seg ut av eget forsvar, helst gjennom midtbanen.
 • Alle bør spille ca. like mye, kan differensiere noe på grunnlag av holdninger og treningsfremmøte.
 • Ved igangsetting fra keeper, oppfordres det til at keeper skal kaste eller trille. Unngå lange utspark.
Spilleregler:
 • Videreutvikle forståelsen for spillereglene.

Aktiviteter

 • 2-3 aktiviteter i uka inkl. evt. kamp og det skal stimuleres til allsidig idrettsaktivitet.
  Ta hensyn til spillere som driver med andre aktiviteter i løpet av uka.
 • Deltar i NFF Vestfolds kretsserie.
 • Lagene deltar på ønskede turneringer. Ordner selv med påmelding.
 • Klubben forsøker å arrangere fellestrening på tvers av lag og aldersnivå for spillere som ønsker dette.

Organisering av trening

 • Treningens varighet: ca. 90 min.
  • Tekniske øvelser.
  • Spill.     
 • Husk: alle skal ha mest mulig kontakt med ball og unngå kø!
 • Differensiering
 • Alle har ansvar for utstyret.

Individuell oppfølging

 • Positiv feedback.
 • Gi alle oppmerksomhet.
 • Hospitering.

Laginndeling

 • I utgangspunktet deles lagene inn etter alder. Dvs rene årsklasser.
 • Om nok spillere til å stille flere lag på et aldersnivå, skal ledere, trenere og Sportslig Utvalg i samarbeid finne ut hvordan lagene skal deles inn. Her åpnes det for at man differensierer lagene etter interesse, treningsframmøte og holdninger. 
 • Uansett skal det være 1 treningsgruppe!

Ungdomsfotballen

Gjelder for aldersgruppen 13-19 år

Nå spilles det 9’er og 11’er fotball med utvidet regelverk bl.a. uten press-sone og med offside. Det åpnes også for noe mer gradvis differensiering av spilletid på kamp. Nå dyrkes fotballforståelse og lags- og kamp-dynamikk. Selv om fotballen nå fort kan bli mer seriøs så skal det, som alltid, være rom for de spillerne som «kun» er med for moro skyld.

Kampforløp

Alle som trener jevnlig får spille kamp men det åpnes for noe mer differensiering i spilletid enn i barnefotballen. Men i grunnen så ligger «50% regelen». Dette innebærer at alle spillere som trener jevnlig og som møter til kamp skal spille minimum 50% av kampen.

13-14 år

Puberteten gjør seg gjeldene. Spillerne utvikler seg i forskjellig tempo og fysikk blir gradvis mer fremtredende. Dette åpner for introduksjon til mer kondisjon- og muskel-byggende økter. Disse øvelsene skal være i små doser og ikke overdrives og er mer ment for å forberede spillerne på hva som kommer i fremtiden. Kampdynamikk og generell fotballforståelse blir mer viktig enn tidligere.

Karakteristiske trekk

 • Store forskjeller i fysisk og mental utvikling.
 • Enkelte har kraftig lengdevekst.
 • Motorikken i god utvikling.
 • Konsentrasjonsevnen i god utvikling.
 • Mange er psykisk labile.
 • Kreativiteten i god utvikling.
 • Ærgjerrige og lærenemme.
 • Holdninger dannes lett.
 • Spillerne er meget rettferdighetsbevisste.
 • Stor variasjon i prestasjonsevne og humør.

Holdepunkter for opplæringen

 • Ferdigheter med ball prioriteres fortsatt.
 • Gi dem frihet til selvstendige løsninger. Ikke «ødelegg» kreative spillere.
 • Vektlegg sterkt holdninger til trening og kamp.
 • Hurtighet med og uten ball.
 • Det kan gis taktiske retningslinjer.
 • Noe spesiell styrketrening (med egen kroppsvekt)

Mål for opplæringen

 • 1-2 spillere som er aktuell for bylag.
 • Differensiering.
Taktiske og tekniske ferdigheter

Keeper:              

 • Grunnstilling.
 • Grep.
 • Fallteknikk.
 • Distribusjonsteknikk.
 • Forflytning og posisjoner.
 • Boksing og fisting, samt ulike satsteknikker.
 • Ved igangsetting fra keeper, oppfordres det til at keeper skal kaste eller trille.

Samhandling (kommunikasjon) med de øvrige spillerne får høyere fokus. Allsidighet er viktig og keeperne bør fremdeles få prøve seg i andre posisjoner på banen. Trening av andre idretter som bla. utvikler spenst, smidighet, rytme, balanse og dristighet kan ofte være gunstige også fotballmessig.

Utespillere:

 • Fortsett med terping og forfining av tekniske øvelser som gitt under aldersgruppen 11-12 år.
 • Pasninger. Videreutvikle teknikker i vristspark, spesielt ved innlegg.
 • Mottak/medtak hvor man orienterer seg i forkant og legger til rette for neste trekk.
 • Vendinger med bruk av hele kroppen.
 • Utvid finte-repertoaret.

Viktig at treneren kjenner til de forskjellige læringsmomentene under hver enkelt delferdighet, slik at han/hun kan instruere på dette.

Samspillsiden:
 • Utvikling av fotballforståelse og kampdynamikk prioriteres.
 • Større forståelse/økt samspill og samhandling m/u ball.
 • Utnyttelse 2 v 1 (1 v 1) situasjoner.
 • Vurdere sterkere sine handlingsvalg.
 • Utnytte de individuelle ferdigheter i lagsamhandlingens tjeneste.
  ”Hvordan kan du gjøre laget bedre”.
 • Forhåndsorientering. Forstå hva som skjer og planlegg og/eller les det neste trekket.
Spilleprinsippet/ momenter.
 • De offensive prinsipper står fremdeles mest sentralt.
 • Bredde og dybde forståelse i fokus. Viktige momenter her er veggspill og overlapp.
 • Jobb som et lag, ikke individualister.
 • Fortsett fokus på både offensivt og defensivt lag-press med første-, andre- og tredjeforsvarer/angriper.
Lagorganisering
 • Fortsatt lar vi spillerne forsøke seg på ulike plasser, men vi lar de få mer tid i hver rolle og vi ønsker å utvikle rolleferdigheter.
 • Spille seg ut av eget forsvar, gjennom midtbaneleddet.
 • Gradvis mer systematisk bruk av veggspill og overlapping (2 v 1).
 • Presisere bredde i spillet.
 • Begynnende systematisering av forsvarsarbeidet.
 • Ved igangsetting fra keeper, oppfordres det til at keeper skal kaste eller trille.
 • Det er mulighet for noe differensiert spilletid for enkelte spillere. Vurdering skal da skje ut fra treningsfremmøte og holdninger. Men det er viktig at alle får spille mye.
Spilleregler:
 • For smågutter benyttes regelverket fullt ut og innlæres fra grunnen av.

Aktiviteter

 • 2-4 aktiviteter i uka inkl. evt. kamp
 • Ta hensyn til spillere som driver med andre aktiviteter i løpet av uka.
 • Fortsatt allsidig stimulering.
 • Klubben forsøker å arrangere fellestrening på tvers av lag og aldersnivå for spillere som ønsker dette.
 • NFF Vestfolds serieopplegg følges
 • Lagene deltar på ønskede turneringer. Ordner påmelding selv.

Organisering av trening

 • Treningens varighet: ca 90 min.
 • Differensiering.
 • Ansvarsfordeling mellom spillerne for utstyret.
 • Mye spill i små grupper 3v3 (4v4) m/keepere.
 • Ekstra vektlegging av uttøyning.

Individuell oppfølging

 • Viktig å fokusere på positiv feedback.
 • Treneren bør gjennomføre spillesamtaler med alle spillerne (benytt gjerne spørreskjemaer).
 • Viktig med tilbakemelding på spillernes holdninger.
 • Hospitering.

Laginndeling

 • I utgangspunktet deles lagene inn etter alder. Dvs rene årsklasser.
 • Dersom det er nok spillere til å stille flere lag i samme alderstrinn, deles det inn i 1. og 2. lag, hvor 1. laget i utgangspunktet skal spille på et høyere nivå.
 • Se på rotasjonsmuligheter mellom spillere på 1. og 2. laget.

15-16 år

Spillerne er gjennom puberteten inne i en tid hvor de, i perioder, kan slite så vel psykisk som fysisk. Det er derfor ekstra viktig at trenerteamet har evnen til å se, lytte, veilede og vise forståelse samtidig som kravet til hva man kan forvente til spillerne øker. Mye ballkontakt er fremdeles viktig men det åpnes for mer rene kondisjons- og muskelbyggende økter. Det skal fremdeles være rom for de som ‘bare spiller ball’ med venner.

Karakteristiske trekk

 • Ekstrem vekstperiode.
 • Guttene utvikler større muskelstyrke enn jentene.
 • Koordinasjonsevnen i fin utvikling.
 • Sterk vekst av kretsløporganene.
 • Meget varierende opptreden.
 • Kreativiteten i stor utvikling.
 • Sterk sosialt behov.

Holdepunkter for opplæringen

 • Prioriter ferdigheter og teknikk.
 • Utholdenhet i form av spilleøvelser.
 • Styrketrening med egen kroppsvekt, ikke vekter.
 • Spill med krav til taktisk tenking.
 • Ikke «ødelegg» kreative spillere.
 • Gjør nytte av spillernes sterke sosiale behov.
 • Påvirke spillernes holdning til eget ansvar for idrettslig utvikling.

Mål for opplæringen

 • 1-2 spillere som er aktuell for bylag.
 • Differensiering.
Taktiske og tekniske ferdigheter

Keeper:

 • Videreutvikle etablerte teknikker og basisferdigheter.
 • Gjennom vinteren bør keeperne få en ukentlig spesialtrening. Nye teknikker og ferdigheter skal også innlæres:
 • 1 v 1 situasjoner (dueller med 1 angriper) og feltarbeid.
 • Keeper som sikringsspiller (sweeper).
 • Distribusjonsferdighetene med hurtige og presise igangsettinger får høy prioritet.

Ved igangsetting fra keeper, oppfordres det til at keeper skal kaste eller trille. Unngå lange utspark, dersom dette ikke er hensiktsmessig.

Utespillerne:

 • Jobb videre med alle de tekniske ferdighetene beskrevet tidligere.
 • Mye teknisk trening under press i smågruppeøvelser.
 • Spillerne oppfordres til å ivareta treningen av ferdigheter man er gode i.

Viktig at treneren kjenner til de forskjellige læringsmomentene under hver enkelt delferdighet og har god spilleforståelse, slik at han/hun kan instruere på dette, både under enkeltøvelser og underveis i spill.

Samspillsiden
 • Fortsatt utvikling av fotballforståelse og kampdynamikk.
 • Større fokusering på ”timing” av pasning og bevegelse hos mottaker.
 • Forhåndsorientering. Forstå hva som skjer og planlegg og/eller les det neste trekket.
 • Utvikle evnen til samhandling og få det til å fungere i kampsituasjon.
 • Vurdering av spillernes handlingsvalg.
Spilleprinsipper/momenter
Den offensive jobbingen er fortsatt den viktigste.
 • Alle prinsippene, dvs. ”bredde”, ”dybde”, ”gjennombrudd”, ”bevegelse” og «press som lag» blir fokusert.
 • Overordnet begrep for den offensive delen: Skap og utnytt rom med høyt press.
1.4.3.3.3.2     Den defensive jobbingen intensiveres.
 • Større forståelse og samhandlingen i den defensive organiseringen av laget.
 • Større bevisstgjøring av første-, andre- og tredjeforsvarers jobbing.
 • Prinsippene opphold, dybdekonsentrasjon og balanse innføres og bevisst gjøres i forhold til innlæring av første-, andre- og tredjeforsvarer jobbing.
 • Overordnet begrep for den defensive delen: Nekte rom og press ballfører som lag.
 • Som hovedprinsipp organiseres laget etter sone-forsvar prinsippet, men det vil være rom for noe markeringsspill etter behov.
Lagorganisering
 • Et rollemønster for spillernes plassering på banen utvikles, men det vil fortsatt være behov for å utvikle spillere slik at de kan benyttes i forskjellige roller.
 • Fortsatt ønsker vi å spille oss ut av eget forsvar gjennom midtbanen.
 • Utvikle spillerne til å se etter tidligere løsninger innen på forhånd gitte rammer.
 • Keeper er viktig førsteangriper. Angrepsfasen starter ofte bakfra.
 • Hele laget skal med i angrep.
 • Unngå strekk i laget, hold laget samlet også i angrep, med unntak av kontringssituasjoner.
 • Større vektlegging på samhandlingen defensivt.
 • Alle er forsvarsspillere. Dette er et felles ansvar.
 • Spillerne bør få forsøke ulike organisasjonsmønster av laget både offensivt og defensivt som et ledd i utviklingen av fotballforståelsen.
 • Ved igangsetting fra keeper, oppfordres det til at keeper skal kaste eller trille. Unngå lange utspark, dersom det ikke er hensiktsmessig.
Spilleregler
 • Hele regelverket benyttes og følges.

Aktiviteter

 • 3-5 aktiviteter i uka, inkl. kamp.
 • NFF Vestfolds serieopplegg følges
 • Lagene velger turneringer i løpet av sesongen
 • Ordner med påmelding til cuper selv.

Organisering av trening

 • Treningens varighet: ca 90 min.
 • Fortsatt ansvar hos spillerne for utstyret.
 • Fortsatt mye spill i små grupper 3 V 3 (4 V 4 m/keeper), men gradvis mer spill i større grupper (7 V 7) og større baner. Målet er å få en bedre utnyttelse av rom og banens størrelse som et ledd i den tekniske/taktiske utviklingen.
 • Fortsatt vektlegges skudd/avslutninger/lange pasninger/ innlegg.
 • NB! Uttøyninger blir stadig viktigere ettersom spillerne har vært igjennom pubertetsutviklingen.

Individuell oppfølging

 • Kontinuerlig individuell feedback. Viktigheten av dette understrekes. Spillesamtaler bør gjennomføres.
 • Spillere må kunne ta kritikk som blir gitt på en konstruktiv måte: Akseptere at ikke alt en gjør er bra. Men fokuser fortsatt på positiv feedback.
 • Alle spillerne må få et godt tilbud etter deres ambisjoner. Spillerne med best holdninger/størst interesse, følges opp ekstra.
 • Hospitering.

Laginndeling

Her slås de to aktuelle alderstrinnene sammen til et lag

17-19 år

Tekniske, taktiske og fysiske ferdigheter vektlegges likt. Det trenes både med og uten ball. Spillet foregår med krav til taktisk tenking og kampdynamiske elementer i større grad. Gjør nytte av spillernes sterke sosiale behov til å stå sammen som et lag og jobbe for hverandre. Det er også viktig å påvirke spillernes holdning til eget ansvar for sin egen sportslige utvikling. Utnytt muligheten til å samarbeide med Seniorfotballen. Dette kan være en god gulrot for enkelte.

Mål for opplæringen

 • Utvikle spillere som kan gå rett inn i seniorstallen og kjempe om plass i førsteelleveren.
 • Differensiering.
Taktisk-tekniske ferdigheter

Keeper:

 • Her har man spillere som er spesialiserte som keepere. Men det er viktig at treningen fortsatt er allsidig. Det jobbes fortsatt med grunnteknikkene. Men det må jobbes mye med kampsituasjoner. Gjennom vinteren må keeperen få en ukentlig spesialtrening. Ved igangsetting fra keeper, oppfordres det til at keeper skal kaste eller trille. Unngå lange utspark, dersom det ikke er hensiktsmessig.
 • Keeperne forberedes til spill på seniornivå.

Utespilleren:

 • Jobb videre med de tekniske ferdighetene som er beskrevet tidligere.
 • Jobb i mye større grad med den fysiske treningen enn tidligere.
 • Spillerne må kunne oppgavene til første-, andre- og tredjeforsvarer.
 • Skal være en nivåheving i kvalitet og tempo, både teknisk og taktisk.
 • Teknisk trening.
 • Spillerne oppfordres til å ivareta treningen av ferdigheter man er gode i.
 • Spillerne forberedes til spill på våre seniorlag.
Samspillsiden
 • Fortsatt utvikling av fotballforståelse og kampdynamikk.
 • Større fokusering på ”timing” av pasning og bevegelse hos mottaker.
 • Forhåndsorientering. Forstå hva som skjer og planlegg og/eller les det neste trekket.
 • Utvikle evnen til samhandling og få det til å fungere i kampsituasjon.
 • Vurdering av spillernes handlingsvalg.
Spilleprinsipper/momenter
Den offensive jobbingen:
 • Alle prinsippene, dvs. ”bredde”, ”dybde”, ”gjennombrudd”, ”bevegelse” og «press som lag» blir fokusert.
 • Overordnet begrep for den offensive delen: Skap og utnytt rom med høyt press.
Den defensive jobbingen:
 • Videreutvikle kunnskapen om jobbingen til første-, andre- og tredjeforsvarer. Husk: Når motstander har ballen, er alle våre spillere forsvarsspillere.
 • Videreutvikling av forståelsen og samhandlingen i den defensive organiseringen av laget, i og mellom lagdelene.
 • Prinsippene opphold, dybde, konsentrasjon og balanse videreutvikles.
 • Overordnet begrep for den defensive delen: Nekte rom og press ballfører som lag.
 • Som hovedprinsipp organiseres laget etter sone-forsvar prinsippet, men det vil være rom for noe markeringsspill etter behov.
Lagorganisering
 • Et rollemønster for spillernes plassering på banen utvikles, men det vil fortsatt være behov for å utvikle spillere slik at de kan benyttes i forskjellige roller.
 • Viktig å motivere spillerne til å påta seg oppgaver på de plasser som treneren synes passer for spillerens utvikling.
 • Fortsatt ønsker vi å spille oss ut av eget forsvar gjennom midtbanen.
 • Keeper er viktig førsteangriper. Angrepsfasen starter ofte bakfra.
 • Hele laget skal med i angrep.
 • Hele laget skal med i angrep
 • Unngå for stort strekk i laget
 • Større vektlegging på samhandlingen defensivt.
 • Spillerne kan forsøke ulike organisasjonsmønster av laget både offensivt og defensivt.
 • Ved igangsetting fra keeper, oppfordres det til at keeper skal kaste eller trille. Unngå lange utspark, dersom det ikke er hensiktsmessig.

Viktig at treneren kjenner til de forskjellige læringsmomentene under hver enkelt delferdighet og har god spilleforståelse, slik at han/hun kan instruere på dette, både under enkeltøvelser og underveis i spill.

Spilleregler

Hele regelverket benyttes og følges

Aktiviteter

 • I utgangspunktet ønsker vi at man på dette nivået skal ha 3-5 aktiviteter i uka inkl. kamp. Men her er det viktig at antall spillere, og deres ønsker og ambisjoner blir tatt i betraktning.
 • NFF Vestfolds serieopplegg følges.
 • Lagene velger turneringer i løpet av sesongen.
 • Ordner med påmelding til cuper selv.

Organisering av trening

 • Treningens varighet: ca. 90 min.
 • Fortsatt spill i små grupper med keepere, men også mer spill i større grupper på større områder. Målet er å bedre utnyttelsen av rom og banens bredde som ledd i den tekniske/taktiske utviklingen.
 • Vektlegging av teknisk/taktisk/fysisk trening.

Individuell oppfølging

 • Kontinuerlig individuell feedback. Viktighet av dette understrekes. Spillesamtaler bør gjennomføres.
 • Spillerne må kunne ta kritikk som blir gitt på en konstruktiv måte: Aksepter at ikke alt en gjør er bra.
 • Alle spillerne må få et godt tilbud etter deres ambisjoner. Spillerne med de beste holdningene/størst interesse følges ekstra opp.
 • Hospitering.
 • Her skal det være ett tett samarbeid med seniorlaget. Enkelte spillere kan bli vurdert flyttet opp permanent etter grundig gjennomgang av trenere, spiller og Sportslig Utvalg. Se for øvrig eget kapittel 13 «Flytte spiller opp/ned».

Laginndeling

Her slås de tre aktuelle alderstrinnene sammen til ei gruppe

Seniorfotballen

Gjelder for spillere eldre enn 19 år, eller tidligere ut i fra individuelle vurderinger.

Skoppum IL Fotball identifiserer seg som en breddeklubb med hovedfokus mot barn og ungdom. Klubben ønsker derfor at alle lag i seniorfotballen er selvfinansierte gjennom treningsavgift og noen sponsormidler. Det er et viktig prinsipp for klubben at seniorfotballen ikke skal bli finansiert av barne- og ungdoms-fotballen. Klubben ønsker likevel å legge til rette for at det skal være et senior-tilbud tilgjengelig og anser dette som en naturlig del av utviklingen til spillere som går gjennom de aldersbestemte klassene.

Det kan bli aktuelt med en noe høyre ambisjonsnivå når klubben har nådd sitt mål med ett eller flere lag i alle alderstrinn for å gi spillerne noe mer å strekke seg etter.

Klubben avgir gjerne gode fotballspillere til andre klubber som ønsker å satse høyere. Men også for seniorfotballen er klubben opptatt av «Flest mulig – lengst mulig» og at også voksne har en meningsfylt aktivitet i klubben. Vi tar også gjerne imot spillere utenfor Skoppum så lenge de er kjent med ambisjonsnivå og forventningene til seniorfotballen.

Fair play i seniorfotballen.

Alle våre seniorspillere skal signere klubbens Fair play kontrakt og være tydelig kjent med klubbens verdier og regler. Seniorspillerne er rollemodeller for yngre generasjoner fotballspillere og signering av Fair play kontrakten forplikter. Se for øvrig kapittel 5, «Fair play og holdninger».

A-lag herrer

Laget spiller p.t. i 7. divisjon.

Skoppum IF Fotball satser ikke mot toppfotball og derav er ambisjonsnivået realistisk nede i seriesystemet.

A-lag kvinner

Det er for tiden ingen seniorlag for kvinner. Men med målrettet arbeid mot jenter i barne- og ungdoms-fotballen så håper vi å kunne få til dette en gang i fremtiden.

Veteranlag

Veteranlaget samarbeider med Nykirke IF.

Avslutning

Skoppums verdigrunnlag er «Ulike mennesker – like muligheter». Denne Sportsplanen bærer med seg dette verdigrunnlaget og ivaretar alle som er med i Skoppum IL Fotball.

Vi sees på feltet ?