Forsikring, overodnede føringer

Fra sesongen 2010 innførte Norges Fotballforbund en ny fotballforsikring, som innebærer et vesentlig forbedret tilbud sammenlignet med tidligere ordning, både i forhold til nye fordeler i forsikringsordningen og bedrede ytelser. NFFs fotballforsikring gir medlemmene behandlingsgaranti, dekning ved de vanligste belastningsskadene, samt dekning til utredning og behandling av bl.a. spiseforstyrrelser. Med sistnevnte ønsker NFF å sende et tydelig signal om at spiseforstyrrelser og andre kognitive lidelser sidestilles med fysiske skader.