Forsikring, barn 6-12 år

Alle barn som deltar på klubbens lag i på alderstrinnene 5 år t.o.m. 12 år er forsikret gjennom Norges Fotballforbunds barneforsikring. Fra det året spillerne fyller 12 år er det krav til at spiller skal være registrert i klubbens spillerregister for at spilleren er forsikret. Forsikringen er gratis. Spillere må ha betalt treningsavgift og medlemsavgift for å være registrert.