Foreldremøter

Det anbefales at hvert lag avholder minst ett foreldremøte i løpet av året, men hvert enkelt lag må finne sin form på dette. Det er viktig å huske at den mest aktive fotballsesongen i Norge er relativt kort (april-juni og august-oktober) og at møte legges i starten før vårsesongen. Det er viktig å diskutere følgende tema:

  • Turer
  • Antall cuper
  • Terminliste
  • Kriterier for lagoppsett
  • Endringer i støtteapparat
  • Inntektsbringende tiltak.

I etterkant av sesongen kan det være hensiktsmessig med et kort møte hvor minimum følgende diskuteres:

  • Evaluering av sesongen
  • Etablere støtteapparat for neste sesong.

Foreldremøtene skal gjøres kjent for foreldrene i god tid, med innkalling senest en uke før møtet. Det er lagleder som skal innkalle til foreldremøte på laget. Man bør sørge for å bestille klubbhuset i god tid. Det bør skrives referat fra foreldremøtet som sendes hele foreldregruppa minst en uke etter gjennomført møte.