Foreldre, forventning til dere

Som foreldre/foresatte til spillere i Skoppum IL –  fotball har man ingen formelle forpliktelser til aktivt å drive klubben. Samtidig er realiteten at vi som medlemsstyrt klubb er helt avhengig av engasjement fra foreldrene. Dersom flere tar medansvar, jo mindre tid og ressurser vil det kreve av hver enkelt. Derfor er det et sentralt mål for Skoppum IL – fotball å engasjere foreldre til innsats. De fleste vil erfare at det er givende å bli med i støtteapparatet til laget til egne barn på et eller annet tidspunkt. Mange velger også å ta ansvar for ett eller flere lag over lenge tid. Men alle bidrag er sterkt ønsket. Å ha god drift og oppnå varig fotballglede er vesentlig enklere når hele foreldregruppa stiller opp omlagets aktiviteter på en sånn måte at støtteapparatet (lagleder, trenere, sosialkontakt etc) føler positiv støtte og engasjement når de bruker av sin dyrebare fritid for å ivareta klubbens og alle barnas interesser. Lag med denne type foreldreengasjement har vesentlig bedre forutsetninger for å oppnå målsettingen «flest mulig, lengst mulig» i motsetning til lag der foreldregruppa glimrer med sitt fravær. Når mange engasjerer seg blir slitasjen på lagledelsen redusert til ett minimum og gruppa framstår så sammensveiset at det blir en fryd å delta og en nedtur å stå utenfor (den gode sirkel).