Flytting av hjemmekamp

Lag kan etter enighet søke om å omberamme en terminfestet kamp. Slik søknad skal sendes elektronisk. Før søknad om omberamming kan behandles av krets, skal begge lag være enig om nytt tidspunkt for kampen og bane skal være reservert.