Flytte spiller opp eller ned mellom lag (kap 13 SP)

Barnefotballen

I utgangspunktet tillates ikke permanent flytting av en spiller til et annet nivå i barnefotballen. Her oppfordres det til å bruke klubbens hospiteringsordning.

Sportslig Utvalg i samarbeid med Fotballstyret kan godkjenne en eventuell flytting på særskilt grunnlag. Det må da være særdeles tungtveiende grunner for å tillate dette. Klubben har siste ordet.

Ungdomsfotballen

Det åpnes noe mer for å flytte en spiller til et annet nivå i ungdomsfotballen enn i barnefotballen men dette bør være unntaket og ikke regelen. Også her oppfordres det til å ta i bruk klubbens hospiteringsordning. Mer aktuelt jo eldre den aktuelle spilleren blir.

Sportslig Utvalg i samarbeid med Fotballstyret kan godkjenne en eventuell flytting. Det må da være tungtveiende grunner for å tillate dette. Klubben har siste ordet.

Seniorfotballen

Ved flere seniorlag kan spillere bli flyttet fritt mellom lagene så lenge de følger regelverket til Norges Fotballforbund.

Sportslig Utvalg informeres av de aktuelle trenere/lagledere.