Fair play

For Skoppum idrettslags skal Fair Play gjennomsyre all aktivitet, både sportslig og i klubbens øvrige drift. I 2017 ble klubben kåret til «Årets Fair Play-klubb» i Vestfold Fotballkrets. Det er en anerkjennelse av det arbeid som legges ned i klubben og ikke minst i lagene, i trening og kamp. Statusen som fair play-klubb forplikter til at god sportsånd og toleranse skal prege klubben også i årene framover.